Välj en sida

Vår filosofi

Allt under Ctrl.

Ctrl Projektpartner är ett projektledningsföretag med lång erfarenhet inom byggsektorn. Vår mission är att bygga hållbart. Ett ansvar som kräver mod, god samverkan, idérikedom och kompetens. 

Projekteringsledning

Projekteringsledning innebär att fokusera på alla de intressen som involverade aktörer har. Arbeta hollistiskt och skapa en god kommunikation mellan alla parter för att projektet ska nå sina mål och bli framgångsrikt.

Projektledning

Tillsammans med byggherren/beställaren tar vi ansvar för att genomföra projektet på ett planerat och strukturerat sätt i syfte att uppnå projektmålen.

Byggledning

Vårt uppdrag att bevaka upphandlade entreprenader med fokus på tidplan, budget och kvalitet.

Uppdrag

Byggnadstyp…

Referens 1

Stockholm

Interiört

Referens 2

Söder

Exteriört

Referens 3

Norr

Vi har kompetens att besätta hela eller delar av er projektorganisation, med projektledare, projekteringsledare, byggledare eller installationsledare.

Hör av dig!

Ring eller träffa oss så berättar vi mer hur vi tänker och jobbar!

info@ctrlprojektpartner.se
Vretenvägen 13 B, 4 tr
171 54 Solna

Energisnåla fastigheter och byggmetoder som skonar miljön är idag både ett krav från myndigheter och från dig som kund. Se oss som din rådgivande part i frågor i hållbart byggande.