Vad är Projekteringsledning?
Vårt uppdrag är att för byggherrens räkning leda projekteringen till färdig bygghandling, inom given budget.

Se våra senaste jobb!

Vem håller i ekonomin?
Vad händer om det uppstår oförutsedda händelser? Det handlar om uppföljning och styrning med maximal kontroll. Vi tar ansvar för de ekonomiska ramarna.

Mervärde för våra kunder.
Vi är ett konsultföretag inom byggbranschen.
Vår vision är att göra nytta och skapa mervärde för våra kunder.

> Läs mer om våra tjänster!

Vad innebär Byggledning?
Du kan luta dig tillbaka. Det är vårt uppdrag att bevaka upphandlade entreprenader med fokus på tidplan, budget och kvalitet.

> Läs om de olika stegen i vår process! 

Våra senaste uppdrag

Se alla referenser!